H. G. Adler

Theresienstadt 1941-1945. Das Anlitz einer Zwanggemeinschaft. Vol. III

J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen, 1960
© J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen, 1955

Translation from German into Czech by
Ludmila Šedová:

Terezín 1941-1945
Tvář nuceného společenství
Díl III. Psychologie

Epilogue © Jeremy Adler, 2007
Nakladatelství Barrister & Principal
Brno 2007
ISBN 80-7364-024-4