Maria Todorova

Imagining the Balkans

Oxford University Press, New York 1997

Preface by Svetlana Slapšak,
translation from English into
Slovenian by Špela Mihelač:

Imaginarij Balkana

Inštitut za civilizacijo in kulturo
Ljubljana, 2001
ISBN 961-90754-4-7