Dubravka Ugrešić

Štefica Cvek u raljama života
© Konzor & Samizdat B92, Zagreb & Belgrade 2001
ISBN 953-224-001-2 and 86-7963-114-0

Translation from Croatian into Polish by
Dorota Jovanka Ćirlić:

Stefcia Cwiek w szponach życia

Wydawnictwo Czarne
Wołowiec 2002

ISBN 83-87391-66-2