Georges Vigarello

Histoire du viol du XVIe au XXe siècle

© Éditions du Seuil, 1998

Translation from French into Polish by
Anna Leyk:
Historia gwałtu od XVI do XX wieku
Wydawnictwo Aletheia,
Warszawa 2010

ISBN 978-83-61182-56-6