Rudolf Vrba

44070 – The Conspiracy of the 20th Century

Star & Cross, Bellingham, WA 1989
0962314005

Translated into Czech by
Iva Hrdličková and Tomáš Pěkný:
Utekl jsem z Osvětimi

Sefer
Praha, 1998
ISBN: 80-85924-17-X