Gottfried Wagner

Wer nicht mit dem Wolf heult. Autobiografische Aufzeichnungen eines Wagner-Urenkels

Copyright © 2003 by Verlag Kiepenheuer & Witsch,
Köln 1997, 2002
ISBN 3-462 03112-0
Translation from German into Czech by
Iva Kratochvílová:
Kdo nevyje s vlkem.
Autobiografické záznamy Wagnerova pravnuka
Nakladatelství Barrister & Principal
Brno 2006
ISBN 80-7364-028-7