Polina Zherebtsova

Muravej v stekljanoj banke

Chechenskie dnevniki 1994-2004
© Polina Zherebtsova
Act Corpus, Moscouw 2014

Russian – Bulgarian translation by
Neli Pugileva:

Mravka v st’klen burkan.
Chechenski dnevnitsi 1994-2004 g.

Avangard
Ruse 2017

ISBN 978-954-337-330-7