Runne Ottosen

Turist i Utopia

Norwegian – Albanian translation by
Myrteza Shini:

Turist në utopi.
Udhëtime në ideologji
dhe në peizazhin shiqptar

Skanderbeg
Tirana 2018

ISBN 978-9928-221-29-2