Omer Bartov

Anatomy of Genocide.
The Life and Death of a Town Called Buczacz|
Copyright © 2018 by Omer Bartov

English – Polish translation by
Adam Musiał:

Anatomia pewnego ludobójstwa.
Życie i śmierć Buczacza

Czarne
Wołowiec 2019
ISBN 978-83-8049-937-9