Marek Radziwon

Conversation with Sergei Kovalev
Copyright © by Sergei Kovalev, Marek Radziwon, 2017

Russian – Polish translation by
Marek Radziwon:

Żyliśmy jak ludzie wolni
Rozmowa z Siergiejem Kowalowem

Czarne
Wołowiec 2017

ISBN 978-83-8049-582-1