Albert Camus & Maria Casarés

Correspondance 1944–1959
Copyright © 2017 Editions Gallimard

French – Hungarian translation by
Kamocsay Ildikó:

Főleg szeress. Levelezése 1944–1959

Jelenkor
Budapest 2021

ISBN 978-963-518-096-7