Nina Grünfeld

Frida. Min ukjente farmors krig
(My Long Lost Grandmother’s War)
©Nina F. Grünfeld 2020

Norwegian – Polish translation by
Paweł Urbanik:

Frida. Wojna mojej niezanej babki

Karta
Warsaw 2022

ISBN 978-83-66707-29-0