Jerzy Jarniewicz

Gościnność słowa. Szkice o przekladzie literackim &
Tłumacz między innymi. Szkice oprzekładach, językach i literaturze
(Essays on translations, languages ​​and literature)
©Jerzy Jarniewicz 2012 & 2018

Polish – Serbian translation by
Milica Markić:

Sizif pobednik: ogledi o književnom prevodu

Kulturni Centar Novog Sada
Novi Sad 2021

ISBN 978-86-7931-868-8