Timothy Garton Ash

History of the Present.
Essays, Sketches and Dispatches from Europe
in the 1990s

Allen Lane, 1999

Translation from English into Romanian by
Cătălin Constantinescu:

Istoria prezentului
Eseuri, schiţe, şi relatări din Europa anilor ’90

Editura Polirom
Iaşi 2002

ISBN 973-681-083-6