Primo Levi

I sommersi e i salvati
Primo Levi © 1986, 1991, 2007 and 2015 Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino

Italian – Bulgarian translation by Neva Micheva:

Pot”nalite i spasenite

Janet 45
Plovdiv 2020

ISBN 978-619-186-565-9