Oleksandr Mykhed

“I will mix your blood with coal”
Understanding the Ukrainian East

Ukrainian – Polish translation by Michał Petryk:

Zmieszam z węglem twoją krew
Zrozumieć ukraiński wschód

Czarne
Wołowiec 2023

ISBN 978-83-8191-778-0