Friedrich Nietzsche

Jenseits von Gut und Böse. Zur Genealogie der Moral

German – Polish translation by
Pawel Peniazek:

Poza dobrem i złem. Z genealogii moralności
(Dziela wszystkie. Tom 5)

Officyna

Lodz 2018
ISBN  978-83-62409-88-4