Zigmas Stankus

Kaip tampama albinosais: atsiminimai
(How to Become Albinos: Memoirs)
© by Dovile Stankute, 2021

Lithuanian – Polish translation by Jan Sienkiewicz:

Jak się zostaje albinosem
Wojna w Afganistanie oczami sowieckiego żołnierza 1979-1981

Karta
Warsaw 2021

ISBN 978-83-66707-09-2