Shlomo Avineri

Karl Marx: Philosophy and Revolution
© 2019 by Shlomo Avineri

English – Hungarian translation by
Nóra Margitta:

Karl Marx: Filozófia és forradalom

Múlt és Jövő
Budapest 2022

ISBN 978-615-5480-85-0