Friedrich Hayek

Law, Legislation and Liberty
A new statement of the liberal principles of justice and political economy
© F.A. Hayek 1973, 1976, 1979, 1982

English – Polish translation by
Grzegorz Łuczkiewicz:

Prawo, legislacja i wolność
Nowe sformułowanie liberalnych zasad sprawiedliwości i ekonomii politycznej

Aletheia
Warsaw 2020

ISBN 978-83-65680-73-0