Marc Ferro

Le XXe siècle expliqué à mon petit-fils
© Éditions du Seuil, 2007

French – Croatian translation by Sanja Lovrenčić:

Dvadeseto stoljeće rastumačeno mojem unuku

Mala zvona
Zagreb 2024

ISBN: 978-953-8313-85-1