Kate Brown

Manual for Survival: A Chernobyl Guide to the Future
Copyright © 2019 by Kate Brown

English – Polish translation by
Tomasz S. Gałązka:

Czarnobyl: Instrukcje przetrwania

Czarne
Wołowiec 2019
ISBN 978-83-8049-840-2