Veljko Vujačić

Nationalism, Myth, and the State in Russia and Serbia:
Antecedents of the Dissolution of the Sovjet-Union and Yugoslavia.
© Cambridge University Press, 2015

English – Serbian translation by Borislav Radović:

Nacionalizam, mit i država u Rusiji i Srbiji:
Dublji uzroci raspada Sovjetskog Saveza i Jugoslavije

Clio
Belgrade 2019

ISBN 978-86-7102-619-2