Saul Friedländer

Nazi Germany and the Jews, 1933-1945
Copyright © 2009 by Saul Friedländer
Introduction copyright © 2009 by Orna Kenan

English – Czech translation
by Petruška Šustrová:

Nacistické Německo a Židé, 1933-1945
Abridged by Orna Kenanová

Vydal Past production s.r.o.
pro PANT z.s. v rámci Edice Moderní dějiny
Ostrava 2017

ISBN 978-80-906778-1-4