Nevenka Tromp

Prosecuting Slobodan Milošević
The Unfinished Trial
© 2006 Nevenka Tromp
© Routledge, Taylor & Francis Group , New York

English – Bosnian (CBS) translation by
Valenta Danijela:

Smrt u hagu
Nezavršeno suđenje Slobodanu Miloševiću

University Press Sarajevo
2019

ISBN 978-9958-673-62-7