Ivan Čolović

Smrt na Kosovu polju. Istorija kosovskog mita
© Ivan Čolović

Serbian-Polish translation by Zofia Dimitrijević, Agnieszka Łasek, Magdalena Petryńska and Małgorzata Wierzbicka:

Śmierć na Kosowym Polu. Historia mitu kosowskiego

Borderland
Sejny 2019

ISBN 978-83-66143-14-2
ISBN 978-83-64305-97-9