Shulamit Firestone

The Dialectic of Sex:
The Case for a Feminist Revolution
© Shulamith Firestone, 1970

English – Slovenian translation by
Katja Čičigoj:

Dialektika spola. Zagovor feministične revolucije

Založba /*cf.
Ljubljana 2019
ISBN 978-961-257-101-6