Kapka Kassabova

To the Lake: A Balkan Journey of War and Peace
Copyright © 2020, Kapka Kassabova

English – Polish translation by Krzysztof Środa:

W stronę Ochrydy: Podróż przez wojnę i pokój

Czarne
Wołowiec 2021

ISBN 978-83-8191-175-7