Sigizmund Krzhizhanovsky

Vospominaniya o budushchem
(Memories of the Future)

Russian – Albanian translation by
Xhemile Zykaj:

Kujtimet e së ardhmes

Aleph
Tirana 2021

ISBN 978-9928-323-15-6