Tomasz Stryjek

Współczesna Serbia i Chorwacja wobec własnej historii
(Contemporary Serbia and Croatia Facing Their Own Past)
Copyright © Instytut Politycznych PAN, Warszawa 2020 /
Wydawniktwo Naukowe Scholar, Warszawa 2020

Polish – Croatian translation by
Magdalena Najbar-Agičić:

Suvremena Hrvatska i Srbija prema vlastitoj povijesti

Srednja Europa
Zagreb 2023

ISBN 978-953-8281-82-2