Czesław Miłosz

Zdobycie władzy (The Seizure of Power)
Copyright © 1953, Czesław Miłosz

Polish – Croatian translation by
Adrian Cvitanović:

Osvajanje vlasti

Disput
Zagreb 2022

ISBN 978-953-260-444-3