J.A. Chandler

Local Government in Liberal Democracies

Translated into Czech by Soňa and Jan Svatoň,
edited by the author:

Místní správa v liberálních demokraciích

Doplněk
Brno, 1998
ISBN: 80-7239-023-6